Verslag van de gezamenlijke rit van de FOC, AVC en KCF – zondag 30 juni 2019

Deze rit werd georganiseerd door de KCF (Klassieker Club Fryslân).
Het programma zag er als volgt uit:
Om 10.00 uur verzamelden ongeveer 25 oldtimerautomobielen met hun passagiers zich op de oprijlaan van Fogelsangh State bij Veenklooster.
We werden ontvangen met koffie en cake. Vervolgens was er een rondleiding door de state. www.fogelsangh-state.nl
Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. En toch is Fogelsangh State vanaf juli 2017 een officieel Erkend Museum.

Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft.
Het huis staat op of nabij de plek waar in de 12de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan, de Olijfberg. Over dit klooster is weinig bekend. Volgens de kronieken zouden er bij de watervloed in 1287 twintig nonnen zijn verdronken. In 1480 werd er melding gemaakt van het feit dat de Prior van de Olijfberg uit het convent Cusemar in Groningen vijf jonkvrouwen had geroofd. In 1580, ten tijde van de reformatie, wordt het klooster, zoals alle kerkelijke bezittingen, geconfisceerd en wordt het eigendom van de Staten van Friesland. In 1639 wordt het door Theodorus van Fogelsangh gekocht en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo Doma, die zich niet Fogelsangh maar naar zijn moeder Doma noemt. Het schilderij van Pibo Doma, met het net ondertekend koopcontract op tafel, geschilderd in 1667 door Pieter Nason, hangt in de hal.

Na de rondleiding was het inmiddels tijd voor de meegebrachte lunch. We zochten een mooi plekje in de schaduw op het terrein van de state.
Het was intussen al flink warm aan het worden! Ongeveer tegen de 30 graden. Gelukkig stond er wel af en toe een verfrissend briesje. Deelnemers met een cabrio waren deze keer in het voordeel!
Even na half een vertrokken we voor een mooie rit van ongeveer 65 km door het mooie landschap van de Friese Wouden.
Via onder andere De Westereen, Jistrum en Rottevalle. Een gedeelte van deze route leidde ons over een zandpad. Dat zorgde voor nogal wat stofwolken! Hier waren de cabrio’s even in het nadeel.
Ook de fietsers die we tegenkwamen vonden het denk ik niet zo leuk.
We reden langs mooie binnenweggetjes en door een zomers landschap door Oudega richting Earnewald, en dat was tevens de eindbestemming van deze mooie oldtimerrit.

Na aankomst parkeerden we de oldtimers bij de passantenhaven, waar ze voor het publiek te bezichtigen waren. Wij zochten een mooi plekje op het terras aan het water. Hier konden we de aan ons uitgereikte consumptiebonnen inruilen tegen een koel drankje. We kunnen terugzien op een geslaagde oldtimerdag. Organisatie bedankt!

Tekst: Jouke de Vries.
Foto’s: Jan de Vries.