Ritje van Surhuisterveen naar Gorredijk vice versa d.d. 28 05 2022

Het ritje stond gepland op 14 mei 2022, echter het plotseling overlijden van dhr. Jan de Vries heeft ons doen besluiten om het ritje 2 weken later te doen rijden.

Rond een uur of één verzamelden we bij restaurant de Piramide in Surhuisterveen. De opkomst was wat magertjes, maar de familie Batema had ook nog wat kennissen opgetrommeld, en dat maakte dat we met 11 auto’s richting Streekmuseum Opsterland te Gorredijk konden vertrekken.

Via Opende, Drachtstercompagnie, De Wilgen en de Veenhoop richting Aldeboarn, en toen richting de Tijnje. Nog een paar bochtjes, en toen kwamen we op de plaats van bestemming in Gorredijk.

Daar had men voor het museum een pleintje gereserveerd voor onze auto’s. Dus de ontvangst was hartelijk. Na koffie met wat lekker hebben we de collectie bekeken, welke deels over de vervening gaat, met de bijbehorende stand verschillen. De ene werd rijk over de rug van de ander. Na nog een paar kopjes koffie werd het tijd om weer naar Surhuisterveen te vertrekken.

De route ging nu voor een groot deel parallel aan de Opsterlandsecompagnonsvaart / Koarte Wijk

Ook dit is nog uit de nalatenschap van de vervening.

Na een voorspoedige rit kwamen we weer aan bij de Piramide te Surhuisterveen, waar we in kleine setting de dag nog even hebben doorgenomen.

Kortom wat binne we moai foart net!