ritverslag 13 mei 2023

Voorjaarsrit. 13-05-23 Met goed weer in het vooruitzicht, reden we naar de Blauwe Tent te Reduzum, We waren mooi op tijd , want we hadden er zin in net zoals nog 27 deelnemers. Na koffie met een stukje oranjekoek werden de auto’s gestart en reden we richting Raard. Na de afslag richting Easterwierum konden we Lees verder …

Einde ondersteuning Microsoft Internet Explorer 11

De ontwikkelingen op software-gebied staan niet stil. In de zich snel omwikkelende internetwereld wordt gestreefd naar het zo up-to-date mogelijk houden van de ondersteuning voor diverse programma’s.Ook de software die gebruikt wordt om deze website te laten “draaien” gaat mee in die ontwikkeling. Op 15 augustus wordt de ondersteuning van Microsoft Internet Explorer 11 op Lees verder …