Voorjaarsrit – 19 april 2014

Op zaterdagmiddag 14.00 uur starten we vanaf de carpoolplaats bij Dokkum met een grote opkomst van 32 auto’s en prachtig weer met een straffe wind voor onze eerste rit in het nieuwe seizoen.

Het is de bedoeling dat we de “Bildthoeke” gaan verkennen, maar eerst gaan we een rondje door Dokkum. Daar ging het meteen al mis want door de drukte op de rotonde kwam er zoveel verkeer tussen dat we elkaar al meteen kwijt raakten en de ene helft door de stad reed en de andere helft de rondweg richting Raard nam. Gelukkig dat er mobiele telefoons zijn, zodat we bij Raard weer bij elkaar kwamen en gezamenlijk de rit vervolgden. Onderweg konden we genieten van het vee wat net voor de eerste keer in de wei was los gelaten en de boeren die het druk hadden met het klaar maken van het land voor de aardappels of ander pootgoed. Via Reitsum, Ginnum, Ferwerd, Marrum, Oude en Nieuwe Bildtzijl, Oude Leye, Vrouwenparochie, St. Annaparochie, Westhoek naar Wier waar we in de theetuin van de Brinkhoeve werden verwacht. Hier zaten we lekker beschut, uit de wind en in de zon ”wat wil een mens nog meer” en kregen we koffie of thee met wat lekkers erbij aangeboden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

 

Na het goede te hebben genoten vervolgden we de rit door Berlikum via Beetgumermolen, Stiens, Bartlehiem, Birdaard naar Wijns. Omdat de organisatie het prettiger vond om op een neutrale plek afscheid van elkaar te nemen, hielden we een korte stop in het dorp ‘wat dan ook meteen vol met auto’s stond’ en voor de bewoners aanleiding was om foto’s te maken van het rijdend museum, want het gebeurt je niet iedere dag aldus de bewoners dat er zulk mooi spul voor je deur staat. Doede bedankte iedereen voor de geweldige opkomst en de gezellige middag en daarna kon iedereen zijns weegs gaan. Voor de een betekende dit huiswaarts en voor de ander richting Giekerk waar bij het restaurant De Canterlanden nog wat genuttigd werd.

Fam. Hoekstra en fam. Postma bedankt voor deze prachtige middag.

Eelke en Froukje Scherjon